o nás

Klub se věnuje diskusi, výměně zkušeností, poznávání a porozumění mezi Čechy a Němci. Chceme vytvářet, udržovat a prohlubovat propojení mezi našimi národy. Jde nám o lidi a jejich pohodový život – přidejte se k nám!