Soboty pro sousedství

Uzavření česko-německé hranice na jaře 2020 (od 13. března do 5. června) postihlo především vztahy navázané v posledních letech, přátelství i hospodářskou spolupráci mezi oběma státy, díky kterým region může společně růst.
Pro lidi v příhraničním regionu už hranice neexistovala: z lidí z dvou různých států se stali dobří sousedé. V nastalé situaci se tak hledaly cesty, jak toto propojení veřejnosti ozřejmit, a tak vznikla také občanská iniciativa „Soboty pro sousedství“. Cílem bylo dát jasný signál v regionu a postavit se proti uzavření hranic.

Im Niemandsland zwischen Neuhausen und Kliny haben sich am Samstagnachmittag 25 Deutsche und Tschechen zu einem Grenzpicknick getroffen.

Iniciativa organizovala setkání na zelené hranici – první bylo 2. května, poté se potkávali lidé každých 14 dní v sobotu, a to až na 18 místech podél české hranice s Německem, Polskem a Rakouskem. Pořádaly se tu pikniky, muzicírovalo, a také jasně ukazovalo, že se tenhle region nenechá rozštěpit. Poslední setkání, 13. června, se proměnilo v oslavu otevření hranic.
Klub česko-německého partnerství organizoval setkání u Klínské brány, která je symbolickým místem. Klínská brána, turistický cíl a hraniční přechod na hřebenu Krušných hor mezi Neuhausenem a Klíny, totiž sloužila již v polovině 18. století jako spojovací trasa mezi oběma zeměmi.

V neděli 11. 10. 2020 pak byla u Klínské brány odhalena informační tabule, která dobu uzavřených hranic mezi Českou republikou a Německem připomíná. Odkaz na facebookovou skupinu „Soboty pro sousedství“: https://www.facebook.com/groups/229694358306034

Dokument .pdf

Samstage-6-2020-05-16-Klinska-brana-foto-archiv-Lars-Halbig-14

Bild 1 von 25