Česko-německé štamtiše – místa porozumění!

Klub česko-německého partnerství vznikl u štamtiše v Litvínově, ze zvědavosti o kulturu a život příslušných lidí v sousední zemi. Ze čtyřčlenné skupiny, která se pravidelně scházela každou středu, vznikla facebooková skupina a zájmové sdružení Klub česko-německého partnerství, které se na dobrovolnické bázi věnuje soužití našich národů. Protože tam jsou tedy kořeny našeho úspěchu, zůstáváme zvědaví a zajímáme se o všechny existující česko-německé štamtiše v České republice, Rakousku a Německu.

Protože štamtiše spojují lidi, otevírají jiné způsoby myšlení, nové perspektivy a přinášejí nové zkušenosti. Mohou, jako v našem případě, pomáhat vytvářet, udržovat a rozšiřovat sítě. Česko-německé štamtiše jsou proto velkým přínosem a velmi přispívají k přímému porozumění mezi národy.

To je také důvod, proč by náš klub rád pomohl propagovat stávající štamtiše a zakládat nové štamtiše v těchto třech zemích, nabízíme naše partnerství. Bez závazků a jazykových bariér.

Otvíráme zde tak samostatnou sekci, abychom organizátorům štamtišů umožnili šířit a archivovat jejich aktivity. Rádi bychom ji uvedli v život prostřednictvím vašich a našich aktivit. Proto se nechte povzbudit nebo posílit ve svých plánech a kontaktujte nás přímo zde.

Rubrika zahrnuje štamtiše, které vznikají z iniciativy členů Klubu česko-německého partnerství, ale stejně tak štamtiše, které existují nebo vznikají nezávisle na klubu. Jde nám o zprostředkování informací z různých míst CZ / DE – aby se zájemci o setkání dozvěděli, zda se něco děje v jejich okolí.

Těšíme se, že vás poznáme, a na dobrou spolupráci, vedení klubu.