Klub česko-německého partnerství vznikl jako facebooková skupina. V roce 2021 se etabloval také mimo Facebook, jako IG – zájmové sdružení. Podstatný je pro nás totiž osobní kontakt. Jde nám o skutečná setkání a společné akce a zážitky. Proto jsme se v roce 2023 registrovali jako spolek Klub česko-německého partnerství – Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft, z.s. Přidejte se! A buďte aktivní!

Klub česko-německého partnerství byl založen v roce 2018 čtveřicí lidí z Německa a ČR, kteří se scházeli v Litvínově, aby se navzájem učili česky a německy. Z neformálních setkání se zrodilo přátelství a vznikla facebooková skupina. Ta se rychle rozrůstala, začali jsme podnikat první společné výlety a plánovat nejrůznější akce. A poznávali tak zvyky, tradice a potřeby těch druhých, sousední zemi, život na obou stranách hranice.

Naše aktivity mají široký záběr: pravidelně se konají klubová setkání, na kterých je každý vítán. Užíváme si pospolitosti, bavíme se, vyměňujeme si názory na problémy, různé otázky pracovní i osobní, na život jako takový, poznáváme historii. Zprostředkováváme pracovní místa, překlady, ubytování, partnerství, byty, rekreační místa a vše, co je v mezilidské oblasti třeba. Plánujeme a realizujeme akce a výlety, podnikáme prohlídky měst a navštěvujeme zajímavá místa na obou stranách hranice.