Krušnohorský štamtiš (Vejprty)

Od 28. května 2024 se budou konat pravidelná setkání nazvaná Krušnohorský štamtiš, ve Vejprtech. Štamtiš navazuje na dřívější štamtiše v Nejdku, a bude se konat vždy poslední úterý v lichém měsíci. Vítán je každý!

Kde: Vejprty – restaurace Pod lipami, https://pod-lipami.eu

Kontakt:

Steffen Hässler, s.haessler-ana@freenet.de

Štamtiš v Hradci Králové

Štamtiš Hradec Králové je místem setkávání zájemců o německý jazyk. Nabízí možnost navázat kontakt se stejně smýšlejícími lidmi, němečtí rodilí mluvčí mají zároveň možnost rozšířit své znalosti českého jazyka. Na německém štamtiši se v pravidelných intervalech setkávají lidé ze všech společenských vrstev, aby si v neformální a uvolněné atmosféře živě vyměňovali názory.

Termíny jsou oznamovány na webové stránce stammtisch.cz

Kontakt: Karel Švanda, bajkazylhk@gmail.com, tel. +420 604 127 833. Bajkazyl, Československé armády 216/41 50003 Hradec Králové