Zde najdete podstatné dokumenty. Na úvod přikládáme materiál o Klubu česko-německého partnerství, který vyšel jako příloha elektronického časopisu Der Grenzgänger.