Klub česko-německého partnerství vznikl jako skupina na Facebooku, která v březnu 2024 dosáhla počtu 10.000 členů a jejich počet stále roste.

Spolek Klub česko-německého partnerství – Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft, z.s. byl založen 7. 12. 2023 v Praze.

Členem se může stát každá fyzická osoba, která zaplacením členského příspěvku projeví vůli stát se členem spolku. Aktuálně není potřeba se nikde registrovat, zaplacením příspěvku se automaticky stáváte členem spolku. Budeme ale rádi, pokud vyplníte tento jednoduchý formulář:

https://forms.gle/Dcuh9rXyoAUZonnh8

Roční členský příspěvek činí 15 EUR / 360 Kč. Každý aktivní člen dostane odznak s aktuálním vročením, který dokládá jeho členství ve spolku. Členství lze každoročně obnovovat.

Staňte se tedy aktivními členy! Protože jsme „Mitmachklub“ – každý z vás může spoluovlivňovat další rozvoj klubu, a tím i soužití Čechů a Němců! Každý aktivní člen může navrhovat společné aktivity, předkládat návrhy výboru a po dohodě s výborem je realizovat!

Od 1. března 2024 má spolek nové konto!

VR- Vereinskonto Klub Tschechisch- Deutsche Partnerschaft z.s.

IBAN: DE58 8706 9075 0501 8351 02, BIC: GENODEF1MBG, Volksbank Mittleres Erzgebirge eG

Účel platby: Roční příspěvek a vaše adresa.


Členové spolku k 31. 5. 2024