Česko-německá kavárna

Německo-česká kavárna je sdružení přátel německé a české kultury. Scházíme se pravidelně každé pondělí v 19:30 v jedné pražské restauraci a pořádáme různé akce. Každý, kdo se chce setkání účastnit, by měl ovládat oba jazyky (češtinu a němčinu) nebo se o to alespoň snažit. Naše setkání nabízejí mimo jiné možnost zlepšit si jazykové znalosti.

Kde: Restaurace U Bohouše (Polská 34/1261, 120 00 Praha 2), v letních měsících při hezkém počasí v první zahrádce v Riegrových sadech (Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2)

Kontakt: Richard Herrmann, +420 773 578 341, Deutsch-Tschechisches Café Praha/Prag | Gruppen | Facebook

PRAGER RUNDE – německy v Čechách

PRAGER RUNDE je německy mluvící kruh přátel v Praze. Scházíme se každý čtvrtek od 20 hodin v restauraci, obvykle v restauraci Zvonařka (www.restauracezvonarka.cz), případné změny místa setkání s předstihem oznamujeme na Facebooku.

PRAGER RUNDE je ideálním místem, kde je možné rozvíjet stávajících přátelství, navazovat nové kontakty, dobře se cítit mezi přáteli. Naše skupina se považuje za kontaktní místo, kde můžete získat rady a tipy pro život v České republice. Zároveň PRAGER RUNDE nabízí možnost popovídat si s rodilými mluvčími němčiny. Každý, kdo má zájem o německý jazyk, je srdečně zván a vítán – bez ohledu na národnost a jazykovou úroveň.

Kde: Restaurace Zvonařka, Šafaříkova 1, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Kontakt: Jana Weberová, +420 605 867 479, weberka2@seznam.cz, PRAGER RUNDE – deutschsprachig in Tschechien | Facebook