Klub se věnuje diskusi, výměně zkušeností, vzájemnému poznávání a porozumění mezi Čechy a Němci. Vítáme, podporujeme, podněcujeme setkávání, společné akce a zážitky. Přidejte se!


Der Klub widmet sich dem Austausch und der Verständigung zwischen Tschechen und Deutschen. Gemeinsame Treffen, Aktionen und Erlebnisse sind gewünscht, gefördert, angeregt. Macht mit!