Plán akcí na rok 2024

Milí členové klubu, je to hotovo: roční plán na rok 2024 byl projednán, prodiskutován a schválen!  Na Facebooku a zde na webu budeme postupně zveřejňovat podrobnější informace o jednotlivých akcích a také pokyny, jak a u koho se na ně můžete přihlásit. Zůstaňte tedy na drátě!

Kromě našich milých pravidelných stolů a tradičních letních a zimních setkání na Klínské bráně pro vás chystáme spoustu novinek. Příští rok například uspořádáme jazykový tábor ve větším rozsahu na jiném místě, několikrát se vydáme po stopách Popelky a navštívíme také hlavní město Spolkové republiky Německo.

Budeme tedy toho spoustu společně objevovat a už teď se těšíme, až se s vámi znovu setkáme nebo se s vámi seznámíme!

Jako vždy se vše koná na dobrovolné bázi – za to bychom chtěli organizátorům poděkovat.

Vezměte prosím na vědomí, že účast je vždy na vlastní nebezpečí a že příspěvek za každý den výletu činí 5 € / 120 Kč, ale pro členy zájmového sdružení (resp. spolku) je zdarma. A členové mají samozřejmě přednost (z organizačních důvodů jsme i letos nuceni omezit počet účastníků většiny akcí).

Užijte si s krásný rok 2024 s Klubem česko-německého partnerství! Vaše vedení klubu