Wir sind sousedé – My jsme Nachbarn

Uzavření česko-německé hranice na jaře 2020 (od 13. března do 5. června) postihlo především vztahy navázané v posledních letech, přátelství i hospodářskou spolupráci mezi oběma státy, díky kterým region může společně růst.

Pro lidi v příhraničním regionu už hranice neexistovala: z lidí z dvou různých států se stali dobří sousedé. V nastalé situaci se tak hledaly cesty, jak toto propojení veřejnosti ozřejmit, a tak vznikla také občanská iniciativa „Soboty pro sousedství“. Cílem bylo dát jasný signál v regionu a postavit se proti uzavření hranic.

Iniciativa organizovala setkání na zelené hranici – první bylo 2. května, poté se potkávali lidé každých 14 dní v sobotu, a to až na 18 místech podél české hranice s Německem, Polskem a Rakouskem. Pořádaly se tu pikniky, muzicírovalo, a také jasně ukazovalo, že se tenhle region nenechá rozštěpit. Poslední setkání, 13. června, se proměnilo v oslavu otevření hranic.

Studie k tématu z pera Lenky Šaldové: „Hranice není normální, nenechme si ji zase vnutit“. K dokumentaci současnosti v Národním muzeu v „době covidové“ – Národní muzeum (nm.cz)