Marienberg – město renesance a partnerské město Mostu

Milí přátelé,

mezi městy Most a Marienberg v Sasku existuje partnerství již od roku 1977 – v roce 1992 bylo usnesením rady obnoveno, ale v tomto „blízkém“ vztahu očividně chybí občané obou měst i regionů – to chceme a můžeme společně změnit, nebo vylepšit.

Obě města spojuje hornická minulost, jakkoli těžko může být odlišnější. Zatímco český Most / Brüx musel ustoupit těžbě uhlí, Marienberg vznikl právě díky bohatým nálezům rudy, resp. byl teprve v roce 1521 plánovaně založen jako jedno z několika hornických měst v oblasti Miriquidi Krušné hory, aby zvýšil „lesk a slávu“ saského dvora.

Foto Bernd Leuoth

Vznikem Marienbergu v roce 1521, za vlády knížete Jindřicha Zbožného z Míšně, bylo založeno první italské renesanční „ideální město“ na německé půdě, severně od Alp, a vytvořen základ pro koncept dalších těžebních míst v Krušných horách. V pozadí stály rozsáhle nálezy stříbra.

Podobu města určuje velké obdélníkové náměstí, ze kterého v pravém úhlu vybíhají tři ulice – stejně tak jsou k nim pak v pravém úhlu i příčné ulice. Částečně dochovaná městská hradba ohraničovala čtverec o délce stran přibližně 600 metrů. Z městských hradeb se dodnes zachovaly mimo jiné Šopavská brána a Červená věž. Podstatnými památkami jsou ještě některé domy s portály ze 16. století, radnice, těžební úřad, knížecí palác, Lipový domeček kostel panny Marie (pozdně gotický hornosaský halový kostel), stejně jako vila Baldauf a hornická sýpka, v níž je muzeum s tématem německo-českých dějin.

Stálá expozice v Muzeu sasko-českého Krušnohoří“ je díky svému německo-českému charakteru v regionu jedinečná. V propracované symbióze historických exponátů a dokumentů a moderních výstavních technologií dokumentuje výstava obrazem i zvukem, v němčině a češtině, kulturní historii Krušných hor.

Pod heslem „Krušné hory – biografie jednoho regionu“ čeká návštěvníky přeshraniční cesta po saských a českých Krušných horách, při níž poznají každodenní život a lidovou kulturu místního obyvatelstva. Tematizovány jsou vzájemné sousedské vztahy od středověku po současnost. Zvláštní pozornost je pod heslem „Němci a Češi – biografie sousedství“ věnována komplexní dokumentaci politických dějin 20. století, které zanechávají stopy na obou stranách hranice dodnes.

Z Mariengergu srdečně zdraví Rainer